Türkiye’de Akut ST Segment Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü Çalışması: TAMI-TR

Türkiye’de Akut ST Segment Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran ve Trombolitik Stratejisi Olarak Tenekteplaz Tedavisi Uygulanan Olgularda Total İskemik Zaman Ölçütleri ve Alt Bileşenlerinin, Sistem Performansına İlişkin Ölçütlerin, Tedavi Etkililiğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Ulusal, Prospektif, Çok Merkezli, Gözlemsel Kayıt Çalışması:TAMI-TR

Bilimsel Gerekçeler ve Yanıtlanması Gereken Sorular 

TAMI-TR çalışmasına katılmak için başvuru sürecini tamamlamış olan araştırmacılara e-CRF linki ve ilgili şifreleri e-posta yoluyla iletilecektir.

KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KULÜBÜ
Ad Soyad
E-posta
Telefon
Mesaj

   

© 2016 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır
 LookUs & Online Makale